Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03536

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. UHT heeft gemotiveerd aangegeven waarom belanghebbende voor berekeningsjaar 2012 geen aanspraak op compensatie heeft. De Commissie gaat op grond van de aan haar ter beschikking staande gegevens er vanuit dat belanghebbende op 12 maart 2012 de KOT per 16 april 2012 heeft stopgezet, omdat niet langer kinderopvang werd genoten. Van enige benadeling is daarom geen sprake. Voor zover belanghebbende met betrekking tot de periode vóór 2012 een aanvraag voor een herstelmaatregel wenst, kan hij hiervoor tot 1 januari 2024 een nieuwe aanvraag indienen (artikel 6.1. lid 1 Wht).

Advies