Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Leden BAC

Publicatiedatum 02-10-2023 | Laatste update 17-10-2023

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie zijn ingesteld vanwege hun ervaring in rechtspraak, bestuur en maatschappij. Ze zijn oprecht betrokken bij een goede afhandeling van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

De Bezwaarschriftenadviescommissie werkt in een wisselende samenstelling van 3 leden: 1 voorzitter en 2 andere leden.


De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie (ook genoemd: adviescommissie) zijn onafhankelijk. Dit betekent:

 • De leden hebben geen geschiedenis met de Belastingdienst/Toeslagen of de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen;
 • De leden zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën en zijn geen lid (geweest) van de Commissie van Wijzen of de Commissie Werkelijke Schade.

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie stellen zich voor

Let op!  Let op!

Deze lijst is nog niet compleet en wordt binnenkort bijgewerkt.

mr. H.H.C (Erik) Visser (coördinerend voorzitter)

(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na een loopbaan bij de Raad van State als onder meer secretaris van de Raad van State.

mr. dr. H.J.Th.M. (Marjolein) Swaanenburg - van Roosmalen (tevens voorzitter)

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. dr. H.J.Th.M. (Marjolein) Swaanenburg-van Roosmalen, tevens voorzitter. (Foto: Hans Roggen)
 • Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

Nevenfunctie

 • Internationaal consultant

mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel - Vermeijden (tevens voorzitter)

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel-Vermeijden, tevens voorzitter.(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na loopbaan als o.m. Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid Management Board van het Europees Gezantschap van de rechten van de mens en vice-voorzitter van de Emancipatieraad

Nevenfuncties

 • Adviseur Integriteit Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Lid Raad van Toezicht Landelijke Faciliteit CVP (cliënt vertrouwenspersonen)
 • Bestuurslid Vriendenstichting van de Vrije Muziekacademie te Den Haag
 • Lid Comité van Aanbeveling SchuldHulpMaatje Den Haag
 • Lid Begeleidingscommissie Geschiedschrijving, Ministerie van Justitie

mr. R.R. (Ruud) Winter (tevens voorzitter)

Vervulde verschillende functies binnen de rechterlijke macht waaronder president van en senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven, raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en in de Centrale Raad van Beroep

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Nederlandse Juristenvereniging

mr. J.W. (Jaap) van den Berge)

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. J.W. (Jaap) van den Berge.(Foto: Hans Roggen)
 • Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, vice-president van de Hoge Raad en voorzitter van de Belastingkamer van de Hoge Raad
 • Honorair gastmedewerker aan de Universiteit Leiden

Nevenfuncties

 • Lid redactie Nederlandse Documentatie Fiscaal recht
 • Lid redactie fiscaal-wetenschappelijke reeks SDU

J. (Jamila) Aanzi

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie J. (Jamila) Aanzi.(Foto: Hans Roggen)
 • Lid denktank Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
 • Senior internationale trainer Max van der Stoel stichting
 • Zelfstandig ondernemer: consultant, trainer, moderator en keynote-spreker

Nevenfuncties

 • Lid Nieuw Amsterdam Raad, Pakhuis de Zwijger
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting jeugd en samenleving (JES) Rijnland
 • Lid Raad van Advies, BKB
 • Vrijwilliger bij de Stichting Argan

mr. Th. (Theo) Groeneveld

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. Th. (Theo) Groeneveld.(Foto: Hans Roggen)
 • Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer
 • Vice-president van het Gerechtshof Den Haag
 • Advocaat-generaal van de Hoge Raad
 • Lid Raad voor de Rechtspraak
 • Senior-raadsheer Gerechtshof Den Haag
 • Raadsheer bij de Belastingkamer van de Hoge Raad

mr. G. (Geneviève) Lieuw LL.M (London)

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. G. (Genevieve) Lieuw.(Foto: Hans Roggen)
 • Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Amsterdam Gay Pride
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Mondriaan Fonds
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Rosa Manus
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland
 • Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • Lid Raad van Toezicht, Plan International Nederland
 • Internationaal Consultant

prof. mr. G.T.K. (Gerard) Meussen

 • Hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenfuncties

 • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
 • Redacteur Nederlandse Documentatie voor Fiscaal Recht (NDFR)
 • Lid Examencollege Register Belastingadviseurs
 • Wetenschappelijk adviseur BDO Belastingadviseurs
 • Auteur fiscaal-wetenschappelijke publicaties en spreker op symposia

mr. E.B. (Elsa) van de Loo

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. E.B. (Elsa) van de Loo.(Foto: Hans Roggen)
 • Zelfstandig advocaat op de rechtsgebieden onderwijsrecht, gelijke behandelingsrecht, socialezekerheidsrecht en het civiel recht
 • Trainer ‘Selecteren zonder vooroordelen’ College voor de Rechten van de Mens

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school
 • Bestuurder Stichting Islamitisch Begraven Nederland (IBN)
 • Spreker en dagvoorzitter

mr. U. (Ulco) van de Pol

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. U. (Ulco) van de Pol.(Foto: Hans Roggen)
 • Gepensioneerd na loopbaan als o.m. raadadviseur wetgeving Justitie, rechter in Amsterdam, toezichthouder privacybescherming en gemeentelijke Ombudsman Amsterdam

Nevenfuncties

 • Adviseur privacy ICTU/BZK
 • Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA)

mr. P. (Pieter) van Dijken

 • Gepensioneerd na loopbaan als o.m. politieofficier, officier van justitie, adviseur informatiebeveiliging, rechter en raadsheer

Nevenfuncties

 • Voorzitter Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten ‘97
 • Voorzitter Raad van Tucht Nederlandse Organisatie van Register Auditors
 • Voorzitter Jury Joop Bautz Information Security Award

prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg

 • Gepensioneerd na loopbaan als advocaat (1980-2010) en hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2010-2021)

Nevenfuncties

 • Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag
 • Lid redactie Arbeidsrechtelijke Annotaties
 • Lid Curatorium Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit

prof. dr. mr. R.E.C.M. (René) Niessen

 • Jurist en econoom
 • Gepensioneerd na loopbaan als Hoogleraar belastingrecht in Maastricht en Nijmegen en Advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Nevenfuncties

 • Lid redactie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, delen IB, FB en EU
 • Lid Redactie Fiscaal en Civiel Tijdschrift Vermogen
 • Voorzitter Studiegroep Leudal
 • Bestuurslid Samen Verder Leudal

mr. A.C.M. (Alice) Höppener

 • Rechter bij de Rechtbank Den Haag
 • Waarnemend teamvoorzitter insolventie rechtbank Den Haag

Deel deze pagina

Op deze pagina