Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Commissieleden

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) zijn ingesteld vanwege hun ervaring in rechtspraak, bestuur en maatschappij. Ze zijn oprecht betrokken bij een goede afhandeling van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

De commissie werkt in een wisselende samenstelling van 3 leden: 1 voorzitter en 2 andere leden.

De commissieleden zijn onafhankelijk. Dit betekent:

 • De leden hebben geen geschiedenis met de Belastingdienst/Toeslagen of de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT);
 • De leden zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën en zijn geen lid (geweest) van de Commissie van Wijzen of de Commissie Werkelijke Schade.

Commissieleden

Let op!  Toelichting

Deze lijst is nog niet compleet en wordt binnenkort bijgewerkt met foto's en uitbreiding van de persoonlijke profielen van de commissieleden.

Mr. H.H.C (Erik) Visser

Coördinerend Voorzitter

Afbeelding van Erik Visser
(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na een loopbaan bij de Raad van State als onder meer secretaris van de Raad van State

Mr. A.J. (Antoinette) Schaap

Plaatsvervangend Coördinerend Voorzitter en Voorzitter commissie

Afbeelding van Antoinette Schaap
(Foto: Johan Swaneveld)

Vervulde verschillende functies binnen de rechterlijke macht. Senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, was vice-president van Rechtbank ’s Hertogenbosch en rechter bij de (toenmalige) Rechtbank Arnhem

Nevenfuncties

 • Docent trainingen zittingsvaardigheden
 • Docent mediationvaardigheden

Prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg

Voorzitter commissie

Afbeelding van Leonard Verburg

Gepensioneerd na loopbaan als advocaat (1980-2010) en hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2010-2021)

Nevenfuncties

 • Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag
 • Lid redactie Arbeidsrechtelijke Annotaties
 • Lid Curatorium Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van Rechtenfaculteit van Radboud Universiteit

Mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel-Vermeijden

Voorzitter commissie

Afbeelding van Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden
(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na loopbaan als onder meer Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid Management Board van het Europees Gezantschap van de rechten van de mens en vice-voorzitter van de Emancipatieraad

Nevenfuncties

 • Adviseur Integriteit Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Lid Raad van Toezicht Landelijke Faciliteit CVP (cliënt vertrouwenspersonen)
 • Bestuurslid Vriendenstichting van Vrije Muziekacademie te Den Haag
 • Lid Comité van Aanbeveling SchuldHulpMaatje Den Haag
 • Lid Begeleidingscommissie Geschiedschrijving, Ministerie van Justitie

Mr. R.R. (Ruud) Winter

Voorzitter commissie

Abeelding van Ruud Winter

Vervulde verschillende functies binnen de rechterlijke macht waaronder president van en senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven, raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en in de Centrale Raad van Beroep

Nevenfunctie

 • Voorzitter Nederlandse Juristenvereniging

J. (Jamila) Aanzi

Afbeelding van Jamila Aanzi
(Foto: Hans Roggen)

Zelfstandig adviseur en trainer

Nevenfuncties

 • Lid Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)
 • Lid bestuur stichting Tijdelijk Noodfonds Energie
 • Lid raad van toezicht World Press Photo
 • Lid raad van toezicht JES Duin en Bollenstreek
 • Lid raad van toezicht JES Rijnland

Mr. J.W. (Jaap) van den Berge

Afbeelding van Jaap van den Berge
(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, vice-president van de Hoge Raad en voorzitter van de Belastingkamer van de Hoge Raad

 • Honorair gastmedewerker aan Universiteit Leiden

Nevenfuncties

 • Lid redactie Nederlandse Documentatie Fiscaal recht
 • Lid redactie fiscaal-wetenschappelijke reeks SDU

Mr. P. (Pieter) van Dijken

Afbeelding van Pieter van Dijken

Gepensioneerd na loopbaan als onder meer politieofficier, officier van justitie, adviseur informatiebeveiliging, rechter en raadsheer

Nevenfuncties

 • Voorzitter Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten ‘97
 • Voorzitter Raad van Tucht Nederlandse Organisatie van Register Auditors
 • Voorzitter Jury Joop Bautz Information Security Award

Mr. F.M. (Frits) de los Santos Goedgedrag

Gepensioneerd sinds 2012 na loopbaan als gouverneur van Curacao, gezaghebber van Bonaire en lid van de Raad van State in buitengewone dienst

Nevenfuncties

 • Lid bestuur stichting Aruba Scholarship Foundation
 • Lid Raad van Bestuur van onderwijsstichting op Curaçao (Fundashon Kapasitashon Edukashonal Kòrsou- FKPEK)
 • Tot maart 2024 lid Raad van Commissarissen van Caribbean Mercantile Bank (CMB) op Aruba
 • Lid Bezwaarschriftenadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Mr. Th. (Theo) Groeneveld

Gepensioneerd na loopbaan als rechter en raadsheer

 • Vice-president Gerechtshof Den Haag
 • Advocaat-generaal van Hoge Raad
 • Lid Raad voor de Rechtspraak
 • Senior-raadsheer Gerechtshof Den Haag
 • Raadsheer bij Belastingkamer van Hoge Raad

Mr. G. (Gerrit) Ham

Gepensioneerd na loopbaan als partner bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen te Groningen, rechter plaatsvervanger bij de voormalige Rechtbank Noord Nederland, Arbiter Bodembeweging en lid van de bezwaarschriftenadviescommissie van het IMG (IMG)

Nevenfuncties

 • Voorzitter bezwarencommissies van gemeente Westerveld, Hanzehogeschool in Groningen en zorginstelling Cosis te Assen
 • Bestuurder Stichting Exploitatie De Tirrel, multifunctionele accommodatie te Winsum

Mr. A.C.M. (Alice) Höppener

Afbeelding van Alice Höppener

Rechter bij de Rechtbank Den Haag

 • Waarnemend teamvoorzitter insolventie Rechtbank Den Haag

Mr. J. (Jacques) van der Hulst

Gepensioneerd na loopbaan als advocaat en verschillende functies bij de rechterlijke macht in de Rechtbank Zwolle-Lelystad (is nu Rechtbank Overijssel), waaronder rechter, vice-president en sectorvoorzitter van de civiele sector tevens bestuurslid van de rechtbank

Nevenfuncties

 • Lid Bezwaaradviescommissie van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Voorzitter Geschilleninstantie Huisartsenzorg Kamer Noord van SKGE

Mr. J. S. (Stef) van der Kolk

Afbeelding van Stef van der Kolk
(Foto: Johan Swaneveld)

Vervulde vanaf 1985 verschillende functies binnen de rechterlijke macht als ondervoorzitter Raad van Beroep en Ambtenarengerecht ’s-Hertogenbosch, coördinerend vice-president Rechtbank Breda, president Rechtbanken Assen en Leeuwarden en tot 2023 senior raadsheer Centrale Raad van Beroep

Vanaf 1 januari 2023 voorzitter van de onafhankelijke bezwaaradviescommissie Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Nevenfuncties

 • Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep
 • Voorzitter Stichting Van Donia te Makkum (Sudwest Fryslân)

Mr. G. (Geneviève) Lieuw LL.M (London)

Afbeelding van Geneviève Lieuw
(Foto: Hans Roggen)

Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Amsterdam Gay Pride
 • Voorzitter raad van toezicht Mondriaan Fonds
 • Lid raad van toezicht Stichting Rosa Manus
 • Lid raad van toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland
 • Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • Lid raad van toezicht Plan International Nederland
 • Internationaal consultant

Mr. E.B. (Elsa) van de Loo

Afbeelding van Elsa van de Loo
(Foto: Hans Roggen)

Mensenrechtenadvocaat bij Stichting PILP

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend lid bij College voor de Rechten van de Mens
 • Zelfstandige bij Van de Loo training, onderzoek en advies
 • Bestuurder Islamitisch Genootschap Amsterdam

Prof. mr. G.T.K. (Gerard) Meussen

Afbeelding van Gerard Meussen

Hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenfuncties

 • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
 • Redacteur Nederlandse Documentatie voor Fiscaal Recht (NDFR)
 • Lid Examencollege Register Belastingadviseurs
 • Wetenschappelijk adviseur BDO Belastingadviseurs
 • Auteur fiscaal-wetenschappelijke publicaties en spreker op symposia

Mr. S.C.T. (Susanne) de Roy van Zuidewijn-Rive

Afbeelding van Suzanne de Roy van Zuidewijn
(Foto: Johan Swaneveld)

Was wethouder, gemeenteraadslid en advocaat en is thans zelfstandig adviseur/consultant

Nevenfuncties

 • Associate Director Hill&Knowlton
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Steunfonds Vluchtelingen Bloemendaal
 • Bestuurslid Stichting Creatief Onderwijs
 • Vervulde diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies

Dr. mr. F.J. (Frans Jozef) van der Vaart

Afbeelding van Frans Jozef van der Vaart
(Foto: Johan Swaneveld)

Was docent en bestuursjurist in het Hoger Onderwijs; van 1995 tot 2022 was hij advocaat

Nevenfuncties

 • Consultant bij Turner Consultancy
 • Lid van Bezwarenadviescommissie van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Rechter plv., Sector Bestuursrecht, in de Rechtbank Overijssel
 • Legal Counsel, Kienhuis Legal
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie Domijn, Enschede
 • Voorzitter Geschillenadviescommissie, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten Arnhem Enschede Zwolle
 • Voorzitter Commissie van Beheer over Volkspark Enschede
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stad en Regio

Mr. A.M.A. (Xandra) Verscheure

Afbeelding van Xandra Verscheure
(Foto: Johan Swaneveld)

Gepensioneerd na een loopbaan als advocaat te Amsterdam

Nevenfuncties

 • Kantonrechter en Vice-President Rechtbank Utrecht
 • (Senior) Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Prof. mr. I. (Inge) van Vijfeijken

Hoogleraar belastingrecht

Nevenfuncties

 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Mr. M. (Martijn) Weijers

Afbeelding van Martijn Weijers
(Foto: Johan Swaneveld)

Advocaat-belastingkundige Pelinck Nijssen Weijers en docent Radboud Universiteit

Mr. W. (Wouter) van de Wetering

Voorheen advocaat te Enschede

Nevenfuncties

 • Rechter plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag en de rechtbank Rotterdam (in beide gevallen onteigeningskamer)
 • Lid van de bezwaaradviescommissie Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Lid van de referendumcommissie van de gemeente Enschede

Deel deze pagina