Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Commissieleden

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie zijn ingesteld vanwege hun ervaring in rechtspraak, bestuur en maatschappij. Ze zijn oprecht betrokken bij een goede afhandeling van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

De Bezwaarschriftenadviescommissie werkt in een wisselende samenstelling van 3 leden: 1 voorzitter en 2 andere leden.


De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie (ook genoemd: adviescommissie) zijn onafhankelijk. Dit betekent:

 • De leden hebben geen geschiedenis met de Belastingdienst/Toeslagen of de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen;
 • De leden zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën en zijn geen lid (geweest) van de Commissie van Wijzen of de Commissie Werkelijke Schade.

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie stellen zich voor

Let op!  N.B.

Deze lijst is nog niet compleet en wordt binnenkort bijgewerkt met foto's, verdere toelichting en uitbreiding van de persoonlijke profielen van de commissieleden.

Mr. H.H.C (Erik) Visser | Coördinerend voorzitter

(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na een loopbaan bij de Raad van State als onder meer secretaris van de Raad van State.

Mr. A.J. (Antoinette) Schaap |

Plaatsvervangend coördinerend voorzitter en voorzitter commissie

Vervulde verschillende functies binnen de rechterlijke macht. Senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, was vice-president van rechtbank ’s Hertogenbosch en rechter bij de (toenmalige) rechtbank Arnhem

 • Nevenfuncties:
  • Docent trainingen zittingsvaardigheden
  • Docent mediationvaardigheden

Prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg | Voorzitter commissie

Gepensioneerd na loopbaan als advocaat (1980-2010) en hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2010-2021)

 • Nevenfuncties
  • Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag
  • Lid redactie Arbeidsrechtelijke Annotaties
  • Lid Curatorium Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit

Mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel - Vermeijden | Voorzitter commissie

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel-Vermeijden, tevens voorzitter.(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na loopbaan als o.m. Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid Management Board van het Europees Gezantschap van de rechten van de mens en vice-voorzitter van de Emancipatieraad

 • Nevenfuncties
  • Adviseur Integriteit Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Lid Raad van Toezicht Landelijke Faciliteit CVP (cliënt vertrouwenspersonen)
  • Bestuurslid Vriendenstichting van de Vrije Muziekacademie te Den Haag
  • Lid Comité van Aanbeveling SchuldHulpMaatje Den Haag
  • Lid Begeleidingscommissie Geschiedschrijving, Ministerie van Justitie

Mr. R.R. (Ruud) Winter | Voorzitter commissie

Vervulde verschillende functies binnen de rechterlijke macht waaronder president van en senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven, raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en in de Centrale Raad van Beroep

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Nederlandse Juristenvereniging

J. (Jamila) Aanzi

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie J. (Jamila) Aanzi.(Foto: Hans Roggen)

Zelfstandig adviseur en trainer

 • Nevenfuncties
  • Lid adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding
  • Lid bestuur stichting tijdelijk noodfonds energie
  • Lid raad van toezicht World Press Photo
  • Lid raad van toezicht JES Duin en Bollenstreek
  • Lid raad van toezicht JES Rijnland

Mr. J.W. (Jaap) van den Berge

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. J.W. (Jaap) van den Berge.(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, vice-president van de Hoge Raad en voorzitter van de Belastingkamer van de Hoge Raad

 • Honorair gastmedewerker aan de Universiteit Leiden
 • Nevenfuncties
  • Lid redactie Nederlandse Documentatie Fiscaal recht
  • Lid redactie fiscaal-wetenschappelijke reeks SDU

Mr. P. (Pieter) van Dijken

Gepensioneerd na loopbaan als o.m. politieofficier, officier van justitie, adviseur informatiebeveiliging, rechter en raadsheer

 • Nevenfuncties
  • Voorzitter Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten ‘97
  • Voorzitter Raad van Tucht Nederlandse Organisatie van Register Auditors
  • Voorzitter Jury Joop Bautz Information Security Award

Mr. F.M. (Frits) de los Santos Goedgedrag

Gepensioneerd sinds 2012 na loopbaan als gouverneur van Curacao, gezaghebber van Bonaire en lid van de Raad van State in buitengewone dienst

 • Nevenfuncties
  • lid van het bestuur van de stichting Aruba Scholarship Foundation
  • lid van de Raad van Bestuur van een onderwijsstichting op Curaçao (Fundashon Kapasitashon Edukashonal Kòrsou- FKPEK)
  • tot maart 2024 lid van de Raad van Commissarissen van Caribbean Mercantile Bank (CMB) op Aruba
  • lid van het Bezwaarschriftenadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Mr. Th. (Theo) Groeneveld

Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer

 • Vice-president van het Gerechtshof Den Haag
 • Advocaat-generaal van de Hoge Raad
 • Lid Raad voor de Rechtspraak
 • Senior-raadsheer Gerechtshof Den Haag
 • Raadsheer bij de Belastingkamer van de Hoge Raad

Mr. G. (Gerrit) Ham

Gepensioneerd na loopbaan als partner bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen te Groningen, rechter plaatsvervanger bij de voormalige Rechtbank Noord Nederland, Arbiter Bodembeweging en lid van de bezwaarschriftenadviescommissie van het IMG.

 • Nevenfuncties
  • Voorzitter van de bezwarencommissies van de gemeente Westerveld, de Hanzehogescool in Groningen en de zorginstelling Cosis te Assen
  • Bestuurder van de Stichting Exploitatie De Tirrel, een multifunctionele accommodatie te Winsum.

Mr. A.C.M. (Alice) Höppener

Rechter bij de Rechtbank Den Haag

 • Waarnemend teamvoorzitter insolventie rechtbank Den Haag

Mr. J. (Jacques) van der Hulst

 • Voorzitter Geschilleninstantie Huisartsenzorg regio Noord (SKGE)
 • Rechter/vice-president/sectorvoorzitter civiel tevens bestuurslid/coördinerend vice-president Rechtbank Zwolle-Lelystad (thans Rechtbank Overijssel)
  Advocaat te Meppel

Mr. J. S. (Stef) van der Kolk

Vervulde vanaf 1985 verschillende functies binnen de rechterlijke macht als ondervoorzitter Raad van Beroep en Ambtenarengerecht ’s-Hertogenbosch, coördinerend vice-president rechtbank Breda, president rechtbanken Assen en Leeuwarden en tot 2023 senior raadsheer Centrale Raad van Beroep

Vanaf 1 januari 2023 voorzitter van de onafhankelijke bezwaaradviescommissie Instituut Mijnbouwschade Groningen

 • Nevenfunctie
  • raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Voorzitter Stichting Van Donia te Makkum (Sudwest Fryslân)

Mr. G. (Geneviève) Lieuw LL.M (London)

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. G. (Genevieve) Lieuw.(Foto: Hans Roggen)

Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

 • Nevenfuncties
  • Bestuurslid Stichting Amsterdam Gay Pride
  • Voorzitter Raad van Toezicht, Mondriaan Fonds
  • Lid Raad van Toezicht, Stichting Rosa Manus
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland
  • Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
  • Lid Raad van Toezicht, Plan International Nederland
  • Internationaal Consultant

Mr. E.B. (Elsa) van de Loo

Utrecht, 31 maart 2021.Bezwaarschriftenadviescommissie mr. E.B. (Elsa) van de Loo.(Foto: Hans Roggen)

Mensenrechtenadvocaat bij Stichting PILP

 • Nevenfuncties
  • Plaatsvervangend lid bij het College voor de Rechten van de Mens
  • Zelfstandige bij Van de Loo training, onderzoek en advies
  • Bestuurder Islamitisch Genootschap Amsterdam

Prof. mr. G.T.K. (Gerard) Meussen

Hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

 • Nevenfuncties
  • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
  • Redacteur Nederlandse Documentatie voor Fiscaal Recht (NDFR)
  • Lid Examencollege Register Belastingadviseurs
  • Wetenschappelijk adviseur BDO Belastingadviseurs
  • Auteur fiscaal-wetenschappelijke publicaties en spreker op symposia

Dr. mr. F.J. (Frans) van der Vaart

 • Consultant/Adviseur organisatieadviesbureau Turner
  Voorzitter Geschillenadviescommissie, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
  Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie Domijn
  Lid Commissie van Beheer over het Volkspark Enschede
  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stad en Regio
 • Bestuursvoorzitter/Managing partner KienhuisHoving Advocaten en Notarissen,
  Advocaat Onderwijsrecht, Ambtenarenrecht, Subsidierecht, KienhuisHoving Advocaten en Notarissen
  Saxion Hogescholen Enschede, Docent Privaatrecht, Hoofd economisch-juridische afdeling, Hoofd algemeen bestuurlijke en juridische zaken, (plaatsvervangend) secretaris College van Bestuur

Mr. A.M.A. (Xandra) Verscheure

Vervulde verschillende functies binnen de rechterlijke macht.

 • Plaatsvervangend raadsheer gerechtshof Den Haag
 • Raadsheer gerechtshof Amsterdam
 • Vice-president van de rechtbank Utrecht
 • Kantonrechter Utrecht

Prof. mr. I. (Inge) van Vijfeijken

Hoogleraar belastingrecht

 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Mr. M. (Martijn) Weijers

Advocaat-belastingkundige Pelinck Nijssen Weijers en Docent Radboud Universiteit

Mr. W. (Wouter) van de Wetering

Rechter

 • Rechter plaatsvervanger Rechtbank Arnhem, later Rechtbank Gelderland
 • Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
 • Rechter plaatvervanger rechtbank Rotterdam (onteigening en andere procedures in het publiek domein)

Deel deze pagina

Op deze pagina