Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2023-11491

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om beide bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De Commissie is van oordeel dat UHT zich tijdens de lichte toets op het standpunt mocht stellen dat belanghebbende vooralsnog niet in aanmerking kwam voor het bedrag van €30.000.  De Commissie oordeelt in de integrale beoordeling dat de bezwaren over een te lage toegekende immateriële schadevergoeding en rentevergoeding voor gemiste KOT geen doel treffen omdat deze onvoldoende zijn onderbouwd door gemachtigde. De Commissie adviseert UHT wel om aan het verzoek van gemachtigde om een overzicht van de berekening voor de rentevergoeding tegemoet te komen. De Commissie deelt de mening van UHT dat de gegrondverklaring van het bezwaar dat belanghebbende nooit wijzigingen in het aantal uren kinderopvang heeft doorgegeven niet tot een andere uitkomst leidt, aangezien belanghebbende al is aangemerkt als gedupeerde en daarvoor gecompenseerd is.

Advies