Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-12231

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. In een bezwaarprocedure tegen een besluit van CWS adviseert de Commissie of UHT op juiste wijze invulling heeft gegeven aan de vergewisplicht. De Commissie herhaalt dat er voor vermogensschade sprake dient te zijn van concrete schade met een direct causaal verband om tot een schadevergoeding te komen. De Commissie merkt daarnaast op dat CWS geen taak heeft bij het vaststellen van de compensatieberekening. CWS gaat uitsluitend over werkelijke schade.  De Commissie oordeelt dat UHT zich er in voldoende mate van heeft vergewist dat CWS voldoende heeft gemotiveerd dat een betaalde schuld civielrechtelijk niet als schade kan worden aangemerkt. CWS heeft ook voldoende gemotiveerd uitgelegd dat de studieschuld van de dochter is meegenomen in de immateriële schadevergoeding en daarom niet apart gecompenseerd wordt.

Advies