Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10049

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie oordeelt dat er geen sprake was van vooringenomenheid, hardheid of een onterechte kwalificatie opzet/grove schuld. De Commissie oordeelt dat B/T tegenover het gastouderbureau groepsgewijs vooringenomen heeft gehandeld, maar dat uit het dossier niet volgt dat belanghebbende zelf hiermee is geconfronteerd. Daarvoor zou er sprake moeten zijn geweest van een vooringenomen neerwaartse correctie in de individuele zaak van belanghebbende.

Advies