Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-09548

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT terecht en op goede gronden is gekomen tot haar beslissing om het verzoek van belanghebbende om compensatie of tegemoetkoming af te wijzen. De Commissie oordeelt dat de bijstellingen uit de toeslagjaren 2018 en 2019 hebben plaatsgevonden conform de door de kinderopvanginstelling of belanghebbende opgestuurde informatie. De wijzigingen in toegekende KOT zijn daarom in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar. Bovendien volgt de Commissie het standpunt van UHT dat zij de bestreden beschikking voldoende heeft gemotiveerd en het onderzoek op zorgvuldige wijze heeft verricht door middel van de schriftelijke reactie met verwijzing naar producties in het bezwaardossier. De Commissie adviseert verder om de integrale beoordeling in gang te zetten.

Advies