Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-09152

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie meent dat uit de schriftelijke reactie dat UHT na het uitvoeren van de lichte toets heeft mogen oordelen dat zij geen reden zag om tot uitkering van € 30.000,- aan belanghebbende over te gaan. Het is UHT immers niet aannemelijk geworden dat belanghebbende ooit KOT heeft aangevraagd of gekregen. Belanghebbende valt daarmee niet binnen het bereik van de Wht. In het kader van de integrale toets kan een grondigere bestudering plaatsvinden, om te bestuderen of belanghebbende toch als gedupeerde kan worden aangemerkt.

Advies