Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08432

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De Commissie is van oordeel dat belanghebbende over de toeslagjaren 2011, 2013 en 2014 evident geen recht had op KOT. Daarom kan belanghebbende geen aanspraak maken op compensatie op grond van de Wht. De Commissie benadrukt dat de financiële situatie of financiële problemen van een belanghebbende die de terugvordering van toeslagen verhinderen in het algemeen niet zullen leiden tot de conclusie dat diegene gedupeerd is door de hardheid van het stelsel. Voor deze situatie bestaat immers de mogelijkheid om een persoonlijke betalingsregeling aan te vragen.

Advies