Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06005

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De bijstellingen voor de jaren 2012 en 2013 hebben, voor zover tot nu toe uit de stukken blijkt, plaatsgevonden conform de door belanghebbende doorgegeven informatie of wijziging van het gezamenlijk toetsingsinkomen. Daarbij komt dat gemachtigde ter zitting heeft aangegeven dat toeslagjaar 2012 niet meer in geschil is. Voorts adviseert de Commissie om bij de integrale beoordeling aandacht te besteden aan hetgeen gemachtigde heeft aangevoerd over de opname van belanghebbende op een FSV-lijst en de stopzetting van de KOT vanaf 1 april 2013.

Advies