Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05984

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. Om voor compensatie of een tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient een belanghebbende voor de desbetreffende jaren aanspraak op KOT te hebben gehad (artikel 1.5 WKO). UHT heeft in de systemen geen enkel aanknopingspunt gevonden dat belanghebbende in de jaren 2012 en 2013 gebruikgemaakt heeft van geregistreerde kinderopvang. Belanghebbende heeft, blijkens de stukken, aanvankelijk ook zelf verklaard dat zij geen gebruik maakte van geregistreerde kinderopvang. Er bestaat dan geen recht op KOT. Gemachtigde heeft hier in bezwaar vervolgens tegenovergesteld dat er wel sprake was van geregistreerde kinderopvang, maar op een andere locatie. Zij heeft dat echter niet aannemelijk gemaakt.

Advies