Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05468

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. Voor het recht op KOT dient, onder meer, sprake te zijn van opvang bij een erkende geregistreerde kinderopvanginstelling (artikel 1.5 eerste lid Wet kinderopvang). Volgens UHT bleek geen sprake te zijn van kinderopvang door tussenkomst van een reguliere erkende instelling voor kinderopvang. Belanghebbende stelt dat er wel degelijk sprake was van een geregistreerde erkende instelling voor kinderopvang. Zij stelt verder dat er sprake is geweest van fraude. De Commissie overweegt dat UHT zich op het standpunt heeft mogen stellen dat een verdergaand onderzoek naar voormelde omstandigheden het bestek van de lichte toets te buiten gaat. Een grondigere bestudering zal plaatsvinden in het kader van de integrale beoordeling.

Advies