Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04889 en 2023-12473

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 31 januari 2023 gedeeltelijk gegrond te verklaren en om het bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 3 juli 2021 ongegrond te verklaren. De Commissie stelt dat het ingediende bezwaarschrift van belanghebbende tegen de beschikking van 3 juli 2021 niet gericht is op het betwisten van de uitkering van €30.000, maar uitsluitend bedoeld is om meer compensatie te verkrijgen. Zij heeft echter daarmee ook formeel bezwaar gemaakt tegen het besluit waarin het forfaitaire bedrag van € 30.000,- is toegekend. De Commissie ziet geen reden om te concluderen dat belanghebbende het forfaitaire bedrag onterecht heeft ontvangen of dat de uitvoering van de Wht niet correct is. Daarnaast volgt de Commissie wat UHT tijdens de hoorzitting heeft gesteld dat de compensatie op het punt van de rentevergoeding over gemiste KOT onjuist was berekend. Voor het toeslagjaar 2016 is de huidige berekening in het nadeel van belanghebbende; dat wordt aangepast. De nieuwe berekening van deze rente resulteert in een verhoogd bedrag van € 2.117,-. Tevens zal de vergoeding voor immateriële schade (component n) berekend worden tot aan de dagtekening van de beslissing op bezwaar.

Advies