Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04437

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Voor een compensatie komt, ingevolge het bepaalde in de Wht, in aanmerking de ouder waarvan aannemelijk is dat de vaststelling van zijn of haar aanspraak op KOT in enig jaar onderdeel is geweest van hardheid of van een institutioneel vooringenomen handelswijze. Nu niet aannemelijk is geworden dat belanghebbende over het betreffende toeslagjaar aanspraak had op KOT, is de Commissie van mening dat UHT terecht heeft beslist dat belanghebbende evident geen recht had op KOT en er aldus sprake is van een ernstige onregelmatigheid, als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 van de Wht.

Advies