Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04407

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. Gelet op de (nadere) stukken en de toelichtingen ter zitting, stelt de Commissie vast dat niet aannemelijk is geworden dat de buitenlandse achternaam en/of dubbele nationaliteit van belanghebbende een rol hebben gespeeld bij de HOTHOR-selectie. De Commissie is evenmin gebleken dat belanghebbende als fraudeur is aangemerkt. Wel adviseert de Commissie om de compensatieberekening aan te passen. Daarnaast adviseert de Commissie de UHT om de gemachtigde voor de bepaling van de geleden schade van belanghebbende naar de Commissie Werkelijke Schade te verwijzen. Ten slotte adviseert de Commissie UHT een proceskostenvergoeding voor deze bezwaarprocedure toe te kennen aan belanghebbende.

Advies