Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04145

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie maakt uit de door UHT ingediende schriftelijke reactie met onderliggende stukken en de mondelinge toelichting ter zitting op dat de bijstellingen van de KOT over de toeslagjaren 2010 tot en met 2019 hebben plaatsgevonden conform de door belanghebbende opgegeven wijzigingen in opvanguren en veranderingen in het inkomen. Deze wijzigingen vinden plaats aan de hand van het reguliere toeslagenproces. De Commissie is daarmee van oordeel dat UHT voldoende zorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd en begrijpt dat UHT heeft geoordeeld dat belanghebbende nog niet in aanmerking komt voor compensatie over de betreffende toeslagjaren.

Advies