Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-779, 2021-3213

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren en de immateriële schade voor het verloop
van de procedure toe te kennen vanaf de datum van de eerste neerwaartse correctie tot het moment van de beslissing op bezwaar. Tevens adviseert de Bezwaarschriftenadviescommissie om de proceskosten voor de juridische bijstand voor de huidige bezwaarprocedure te compenseren, om voor het procespunt een wegingsfactor 2 toe te kennen en om daarbij het hoogste bedrag per procespunt te hanteren. 

Advies