Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-1311

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) adviseert het bezwaarschrift gegrond te verklaren ten aanzien van het gehanteerde tarief
voor de proceskosten per punt en ten aanzien van de rentevergoeding over
gemiste kot over het jaar 2007. Tevens adviseert de BAC om de rentevergoeding over de gemiste kot en de immateriële schade opnieuw te berekenen met als einddatum de datum van de beslissing op bezwaar, de extra compensatie van 1 % aan te passen en een vergoeding van proceskosten voor deze bezwaarprocedure toe te kennen van
2 punten met een wegingsfactor 2 tegen het hoogst geldende tarief. 

Advies