Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01026 en 2021-01029

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen het besluit van 17 juni 2021 gedeeltelijk gegrond te verklaren, dit besluit op onderdelen te herroepen en de ingevolge de Wht daarmee samenhangende vergoedingen opnieuw te berekenen. Voorts adviseert de BAC om het bezwaar tegen de besluiten van 8 april 2021 ongegrond te verklaren.

Advies